Skala 1:300000

Med hjälp av E-tjänsten kan du söka fram och få ett utdrag ur Kalmar kommuns baskarta. När du har valt det område som du vill ha kartutdrag på, kan du ladda ner ditt kartutdrag som PDF-fil.

Kalmar kommun
Organisationsnummer: 21 20 00 - 0746
Telefon: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 04 29
sam.byggnadskontoret@kalmar.se

Du kan ladda ner ett exempel på kartutdrag

Lager som visas på ett kartutdrag är: byggnader, el, fastigheter, järnväg, markanvändning, markdetaljer, teknisk anläggning, tele, vatten, vegetation och vägar.

Via denna e-tjänst kan du endast få ett utdrag ur Kalmar kommuns baskarta. Det kostar inget från och med 1 september 2019.

För nybyggnadskartor och mer information hänvisar vi dig till Kalmar kommuns hemsida, Beställa nybyggnadskarta.

Skapa kartutdrag

Börja med att söka på en adress eller en fastighet. Alternativt, markera ut ett område direkt på kartan.

Välj sedan orientering, skala och storlek. Det vanligaste kartutdraget är i stående format, med skala 1:500 och i A4 storlek.

Klicka på "Skapa kartutdrag". Efter att kartutdraget har skapats, kan du öppna din PDF-fil.

Vid problem

Om du får problem med tjänsten eller om du har mer frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0480 - 45 00 00. Du kan även skicka e-post till sam.byggnadskontoret@kalmar.se.

Via denna e-tjänst kan du endast få ett utdrag ur Kalmar kommuns baskarta. Det kostar inget från och med 1 september 2019.

För nybyggnadskartor och mer information hänvisar vi dig till Kalmar kommuns hemsida, Beställa nybyggnadskarta.

Lager som visas på ett kartutdrag är: byggnader, el, fastigheter, järnväg, markanvändning, markdetaljer, teknisk anläggning, tele, vatten, vegetation och vägar.

Kontakt
Telefon: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 04 29
E-post: sam.byggnadskontoret@kalmar.se

  • Steg ett – välj önskat område
    Börja med att söka på en fastighet eller en adress. Ett område markeras efter val av adress eller fastighet. Man kan också markera ut önskat område på kartan, genom att klicka på knappen ”Markera område”. Välj sedan orientering, skala och storlek. Det vanligaste kartutdraget är i stående format, med skala 1:500 och i A4 storlek.
  • Steg två - skapa kartutdrag
    Klicka på "Skapa kartutdrag". Utifrån ditt valda område skapas ett utdrag från basen.
  • Steg tre – Öppna PDF
    Klicka på 'Öppna kartutdrag'. En PDF-fil öppnas i ett nytt fönster. Du kan ladda ner denna PDF-fil.

Om du får problem med tjänsten eller om du har mer frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 0480- 45 00 00. Du kan även skicka e-post till sam.byggnadskontoret@kalmar.se.

Det brukar bara ta någon minut för att skapa ett kartutdrag. Hör av dig om tjänsten inte fungerar.

Ibland innehåller kartan fel, rapportera gärna dessa till oss så att vi kan uppdatera kartan. Om du har fått en felaktig karta, kontakta oss så hjälper vi dig.